Одговор на неистинита писања портала Нова.рс

      Дана 19.04.2024. доставњен ми је е-mail од ваше новинарке Ане Марковић, која ми је доставила питања поводом писања текста на порталу Nova.rs.

На порталу Nova.rs,  дана 19.04.24. године, објављен је текст са насловом: „Побуна у Дому здравља Стари град, запослени траже смену директорке: „Вређа нас, назива диносаурусима, не уплаћује доприносе, а годинама смо у блокади“.“

Сам наслов текста који је објављен је неистинит, обзиром да су наведене  оптужбе нетачне, јер није тачно да постоји побуна  у Дому здравља Стари град и није тачно да запослени траже смену директорке. Нису истинити наводи да директорка вређа запослене и да било кога назива погрдним именима.

На порталу испод објављеног наслова је фотографија у којој је позадина улаза Дома здравља Стари град, женска особа у белом мантилу и у првом плану документ . У левом горњем углу објављеног документа стоји да је насловљен на Дом здравља Стари град, „ Директорки Дома здравље“, а назив документа је „Службена забелешка,  Службе општа медицина“. Садржина текста документа се односи на ставове о заказивању терминима за прегледе. Наведени документ не садржи ни датум ни потпис од кога је упућен, нити доказ да је достављен Дому здравља, јер не садржи ни потпис ни пријемни печат.

      Објављени текст на вашем порталу са неистинитим насловом у даљем коментару садржи низ чиљеница које су неистине без икаквих доказа и проверених информација.

      Чињенице и датуми који су наведени у тексту су у суптотности са самим насловом и може се закључити да су наводи који су објављени неосноване оптужбе, клевете, гласине, као и измишљена писма и документа чији аутор није познат.  У тексту је наведено да су сви проблеми настали мојим доласком на место В.Д. директора пре три године, да  је стоматолошка служба Мажестик угашена 2015 године, те да су тада радници проглашени као технолошки вишак,  добили отказ и да се од тада  воде судски спорови који и данас трају.

Од свега наведеног је тачно да су судске пресуде допринеле блокади рачуна Дома здравља.

 

     Према  Кодексу новинара Србије обавеза јенoвинара на истинитост извештавања што подразумева да тачно извештава да би се сазнала истина, а држећи се основних стандарда новинарске професије.

      Новинар је дужан да назначи извор информације коју преноси. У случају да извор не жели  да буде откривен, новинари и уредници поступају са дужом професионалном пажњом и својим професионалним ставом и одговарају за тачност изнете информације, односно дужни су да консултују више извора, како би изнео свој тачан и истинит став.

      Према Кодексу са новинарством неспојиво је објављивање неоснованих оптужби, клевета, гласина, као измишљених писама чији аутoр није познат, или његов идентитет није проверљив.

      Објављивањем вашег текста који је супротан горњим наводима и Кодексу новинара Србије и Законским прописима, ви сте нанели ненадокнадиву штету  установи за коју пацијенти достављају похвале, а допринели  сте коментарима који позивају на говор мржње,  насиље и претње.

       Стручан и професионалан новинар је одговоран и мора се супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, а говор мржње и подстицање насиља је недопустиво.

       Предлажем и тражим да Ви као ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК PORTALA Nova.rs  УКЛОНИТЕ СА ПОРТАЛА  PORTALA Nova.rs текст под насловом:“ Побуна у Дому здравља Стари град, запослени траже смену директорке: „Вређа нас, назива диносаурусима, не уплаћује доприносе, а годинама смо у блокади“.

Надам се да ће те ме обавестити и одговорити на мој захтев.

 

                                                                                                     В.Д. директора Дома здравља“Стари град“

                                                                                                      др Весна Књегињић, МSc

                                                                                                     

  Београд, 23.04.2024.