Обавештење Управног одбора Дома здравља Стари град