Саветовалиште за младе

У оквиру школског диспанзера рад са младима одвија се у Саветовалишту за младе,
где се посебна пажња посвећује едукацији младих у вези са контрацепцијом и полно преносивим болестима
Гинеколог ради уторком у саветовалишту за младе: индивидуални и тимсли рад.
Прегледи се заказују на шалтеру школског диспанзера.