Обавештење о блокади

УГРОЖЕНО ПРУЖАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Проблем је настао 2006. године када је ступио на снагу Закон о здравственој заштити и Закон о здравственом осигурању на основу којих се сузио круг корисника који могу да добију стоматолошке услуге на здравствену књижицу, па се смањио и број извршилаца, што је довело до тога да преко ноћи око 200 запослених у поликлиници „Мажестик“, која се налази у саставу Дома здравља „Стари град“, буде избрисано са списка оних који примају плату од стране РФЗО-а.

Министарство здравља је тада послало инструкцију домовима здравља да се са запосленима у стоматологији закључе анекси Уговора о раду на основу којих ће они примати зараду у складу са Законом о раду, као и да се сачине правилници на основу којих ће средства од наплате стоматолошких услуга пацијентима бити искоришћена за исплату зарада и осталих трошкова пословања запосленима. На основу тако сачињеног правилника, већина запослених у поликлиници „Мажестик“ имала је до 30% већа примања од свих других запослених у Дому здравља „Стари град“.

Због смањеног обима посла, пружање стоматолошких услуга на тржишту није омогућавало да сви запослени у стоматологији на време добијају зараде. Поједини запослени у стоматологији су се зато обратили Уставном суду са захтевом за оцену законитости правилника по коме су до тада испаћиване зараде. Уставни суд је 22. 07. 2013.године донео одлуку да испата зарада по правилнику није у сагласности са Уставом и да стоматолози за свој рад треба да примају плату на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама и Уредбе која је донета на основу овог закона, а не зараду на основу Закона о раду.

Уставни суд се у одлуци о неуставности правилнику за исплату зарада запослених у стоматологији није одредио из којих средстава-фонда ће се запосленима у стоматологији исплаћивати плате, ако месечни прилив средстава од наплате услуга пацијентима није довољан да би сви запослени примили плату.

Само за плате и превоз за 63 „неуговорена“ радника запослена у поликлиници „Мажестик“ којима средства за плате не обезбеђује РФЗО потребно је месечно око 5,5 милиона динара, а садашњи прилив средстава од наплаћених стоматолошких услуга пацијентима је око 4 милиона месечно.

Недостатак средстава од наплате стоматолошких услуга је довео до кашњења исплате плата за запослене у стоматологији. На основу новог Закона о раду, обавеза је послодавца да запосленима изда листић за плату за предходни месец, који представља извршну исправу.

На основу ове одредбе Закона о раду, запослени у стоматологији су ангажовали судског извршитеља ради намиривања својих потраживања за неисплаћене плате у складу са одлуком Уставног суда, тако да је са рачуна Дома здравља „Стари рад“ 6. априла 2015. године скинуто 18.1 милион динара, од чега је за услуге приватних извршитеља наплаћено 5,5 милионa динара, а за провизију Народне банке Србије још 1,3 милиона динара. Сва та средства била су намењена за набавку медицинских средстава неопходних за лечењу пацијената Дома здравља „Стари град“.

Уназад девет месеци Дом здравља се више пута обраћао свим надлежним институцијама упозоравајући их на овакав исход догађаја. Нажалост проблем ни до данас није решен...За више информација кликнике овде (скенирани дописи)
Дом здравља „Стари град“ је и ван града Београда познат као Први дом здравља основан још у ФНРЈ 1948. године. Од тада до данас, ова здравствена установа је на убедљиво првом месту у Србији по броју опредељених пацијената.

Поверење здравственим радницима наше установе је указало 86.000 пацијената, што је 158% више у односу на 48.000 становника градске Општине Стари град за коју је овај дом здравља и основан.

Разлози што је оволики број наших суграђана указао поверење нашој установи се налазе пре свега у респектабилном стручном кадру и доброј опремљености ове здравствене установе. Од тренутно запослена 92 лекара, само 6 лекара нису специјалисти у својим гранама, 22 лекара су примаријуси, а 4 су магистри наука. Дом здравља „Стари град“ је истовремено и наставна база за студенте Медицинског и Стоматолошког факултета, као за Високе здравствене школе струковних студија. Наш дом здравља је једна од малобројних здравствених установа у Србији која је акредитована 2008. године, а реакредитован 2012. године на максимални период од седам година.

Искрено се надамо да надлежне институције неће дозволити да се уништи један од најбољих и најугледнијих домова здравља у Србији само због нерешеног правног статуса запослених у Служби за стоматолошку здравствену заштиту чије се услуге не пружају на терет Републичког фонда здравственог осигурања, јер је више него јасно да ће без интервенције Државе Србије рачун Дома здравља „Стари град“ остати трајно блокиран, што би имало несагледиве последице по пружање здравствених услуга за преко 86.000 пацијената.