Важни телефони

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

Амбуланта бр. 117
Др Смиља Плавшић-Митровић и Др Оливера МИловић
011 3215 647

Амбуланта бр. 115
Др Весна Вукотић Павловић
011 3215 648

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

Амбуланта за школску и предшколску децу
011 3215 722, Симина 27,2. спрат

Амбуланта за лабораторијску дијагностику деце (просторија 208)
011 3215 782

Амбуланта за брисеве и уринокултуре (просторија 206 )
011 3215 715

 

СЛУЖБА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Амбуланта за физикалну медицину
011 3215 621, 011 3215 661
Симина 27, просторија 120 (1.спрат)

Амбуланта ОРЛ
011 3215 754, Симина 27, просторија 313 (3.спрат)

Амбуланта за неуропсихијатрију
011 3215 655, Симина 27 просторија 309 (3.спрат)

Амбуланта за офталмологију
011 3215 718, Симина 27 просторија 311 (3.спрат)

Амбуланта за интерну медицину-кардиологију
011 3215 666, Симина 27 просторија 306 (3.спрат)

Ампулирани лекови
011 3215 633, Симина 27, просторија 307 (3.спрат)

 

СЛУЖБА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
Амбуланта за лабораторијску дијагностику
011 3215 745, Симина 27,просторија 410 (4.спрат)

Амбуланта за рентген дијагностику
011 3215 724, Симина 27 просторија 401 (4.спрат)

Амбуланта за ултразвучну дијагностику
011 3215 723, Симина 27 просторија 406 (4.спрат)

 

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Амбуланта за одрасле „Мажестик“
011 2635 236, Обилићев венац 30 (1. спрат)

Амбуланта за дечју и превентивну стоматологију
011 3215 706
011 3215 726
011 3215 735
011 3215 736
Симина 27, просторије 510-514 ( 5. спрат )

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА

Превентивни центар-саветовалиште за дијабет
011 3215 777
011 3215 705
Симина 27, просторија 508 ( 5. спрат )

Неодложна помоћ у стану и кућно лечење
011 3215 770
Симина 27, приземље

Амбуланта за поливалентну патронажу
011 3215 715, Симина 27, просторија 207 ( 2. спрат )

Амбуланта Симина (пријем 1)
011 3215 743, Симина 27, просторија 603 ( 6. спрат )

Амбуланта Симина (пријем 2)
011 3215 709, Симина 27, просторија 606 ( 6. спрат )

Амбуланта Симина (пријем 3)
011 3215 672, Симина 27, просторија 613 ( 6. спрат )

Амбуланта Симина (пријем 4)
011 3215 783, Симина 27, просторија 508 (5.спрат)

Превијалиште
011 3215 751, Симина 27, просторија 505 (5.спрат)

Амбуланта "Венизелосова"
011 3226 354
011 3288 144
Венизелосова 1 (угао са ЖоржКлеменсоа)

Амбуланта "Дубровачка"
011 2635 306
011 2633 931
Дубровачка 26 (угао са Солунском)

Амбуланта "Коста Стојановић"
011 3221 554, Косте Стојановић 2 (угао са Палмотићевом)

Амбуланта "Топличин венац"
011 2635 344
011 3288 659
Топличин венац 29 (угао са Поп Лукином)

 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
Амбуланта за превентивне прегледе
(систематски прегледи,уверења)

063 641 357
011 3234 794 - није у функцији
011 3234 795 - није у функцији
Џорџа Вашингтона 19 (угао са Палмотићевом)

 

СЛУЖБА ЗА НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Правни, кадровски и административни послови
011 3215 602, Симина 27

Финансијски и рачуноводствени послови
011 3215 628, Симина 27

Послови безбедности и заштите на раду
011 3215 739, Симина 27

Начелник техничке службе
Послови одрзавања објекта и транспорта
011 3215 623, Симина 27

Кабинет за интерну ревизију
011 3215 766, Симина 27, канцеларија 705 ( 7. спрат )

Кабинет директора
011 3215 657, Симина 27, канцеларија 701 ( 7. спрат )

 

емаил: info@dzstarigrad.org
сајт: www.dzstarigrad.org

ПИБ: 100043969
Матични број: 07031521