Информације

Локација: Симина 27 - II sprat соба 207

 

Радно време службе: од 07:00 до 14:30 часова

суботом од 08:00 до 18:00 часова

недељом не радимо

 

Телефон: 3215 715 (контакт од 07:00 до 09:00 или од 13:30 до 14:30)

 

Електронска пошта: patronaza@dzstarigrad.org

 

Одговорна сестра службе: вмс Оливера Дамњановић

 

Делокруг рада службе:

• Програм чине посете породици пре свега вулнерабилним групацијама:

• бабињаре и новорођенчад,одојчад,деца у другој и четвртој години,особе старије од 65 година и хронични болесници као и посете особама са инвалидитетом.

• Посете по налогу изабраног лекара према здравственој индикацији.

• Здравствено васпитни рад спроводи се у кординацији са Превентивним центром и другим службама Дома здравља и заједници. Велики део активности се одвија кроз акције(Базаре здравља)учествује у свим тимовима за здравље заједнице као и у националним и локалним кампања,пратећи важне датуме из календара јавног здравља.

• У основној и средњој школи,користећи различите методе рада утиче на формирање здравих ставова и одговарајућег понашања деце и омладине.Постоји утврђени програм и одговарајуће

• теме за одређен узраст деце.

• Служба ППС пружа подршку раном развоју детета саветујући родитеље о стимулацији развоја,дојенју,безбедном окружењу,развоју привржености и другим аспектима значајним за развој и здравље деце.

• Патронажне сестре укључене у рад школе родитељства са темама дојење и нега новорођенчета.

• Школа за исхрану одојчад(исхрана у првој години живота-увођење немлечне исхране)одржава се сваког другог четвртка у месецу .

• Одржавају се предавања о значају дојења и први дан са новорођенчетом за труднице и радионице о увођењу немлечне исхране, једном месечно

• У служби ради пет извршилаца (дипломирана медицинска сестра мастер менаџер у здравству, струковна медицинска сестра и три више медицинске сестре-техничари)