Донације

Компанија „МОЛ“ помаже Дом здравља „Стари град“

Компанија „Мол“ је у августу 2022. године обезбедила Дому здравља „Стари град“, Београд донацију у виду одређене количине горива. Тиме је пружена подршка Дому здравља да неометано настави пружање свакодневних здравствених услуга, укључујући и превоз пацијената на дијализу, док решава тренутне узроке отежаног пословања.

На тај начин компанија „МОЛ“ наставља да показује спремност и решеност да подржи остваривање општекорисних циљева, у духу поштовања корпоративне друштвене одговорности и социјално одговорног понашања у сваком моменту, на чему Дом здравља изражава дубоку захвалност.“