Информације

Адреса: Симина 27, Београд

IV спрат

Телефон: 011 32 15 745

Пријем пацијената: Радним данима од 07:00-20:00 часова.

Суботом од 08:00-12:00 часова

Труднице од 09:00 - 09:30 часова

Заказивање кућних посета

Радним данима на телефон: 011 32 15 745 од 10:00 - 16:00 часова

 

Начелник:  мр пх Татјана Бајкић

Телефон: 011 32 15 665

Email: tatjana.bajkic@dzstarigrad.org 

 

телефон: 011 32 15 727

 

ТИМ СЛУЖБЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ЧИНЕ:

 • • 2 дипломирана фармацеута-специјалиста мед.биохемије
 • • 2 струковна медицинско-лабораторијска технолога
 • • 9 лабораторијских техничара
 • • 3 стоматолошке сестре
 • • 1 перачица лабораторијског посуђа

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Службу чине: централна лабораторија на IV спрату и дечија лабораторија на II спрату у Симиној улици 27, и лабораторија у Медицини рада у Џорџа Вашингтона 19.

 

Служба лабораторијске дијагностике опремљена је савременим биохемијским анализатором Beckman Coulter DxC 700 AU, хематолошким анализаторима (Beckman CoulterDxH 900, Beckman CoulterDxH 560, Beckman CoulterDxH 500, Mythic 3CRP), анализаторима за хемијски и микроскопски преглед урина ( LabUMat 2 & UriSed 3 PRO, URISCAN), анализатором за одређивање параметара хемостазе (ACL Elite Pro), анализатором за аутоматско очитавање седиментације (THERMA NE), POCT анализатором INCLIX, рачунарском опремом и свим осталим неопходним уређајима за ефикасан и квалитетан рад.

У Служби лабораторијске дијагностике свакодневно се ради унутрашња и међулабораторијска контрола квалитета. Лабораторија учествује и у спољашњој међународној контроли квалитета (EQAS) за биохемијске, хематолошке и тестове хемостазе.

 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ

Хематолошке анализе

 • • Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом (ER, LE, HT, Hb, TR, Lef)
 • • Крвна слика (ER, LE, HT, Hb, TR)
 • • Седиментација еритроцита (SE)
 • • Еритроцити (ER)
 • • Хемоглобин
 • • Хематокрит
 • • Леукоцити-микроскопски (LE)
 • • Тромбоцити-микроскопски (TR)
 • • Леукоцитарна формула

 

Биохемијске анализе

 • • Глукоза у серуму
 • • Тест оралног оптерећења глукозом – OGTT
 • • Гликозилирани хемоглобин (HbA1c)
 • • Уреа у серуму
 • • Креатинин у серуму
 • • Мокраћна киселина у серуму
 • • Билирубин-укупан у серуму
 • • Билирубин-директан у серуму
 • • Протеини-укупни у серуму
 • • Албумин у серуму
 • • Ц-реактивни протеин (CRP) у серуму
 • • Гвожђе у серуму
 • • ТIBC ( укупни капацитет везивања гвожђа) у серуму
 • • AST (L- аспартат аминотрансфераза) у серуму
 • • ALT (L – аланин аминотрансфераза ) у серуму
 • • Алкална фосфатаза (ALP) у серуму
 • • Гама – ГТ (гама – глутамил трансфераза) у серуму
 • • Лактат дехидрогеназа (LDH) у серуму
 • • Креатин киназа (CK) у серуму
 • • Алфа-амилаза у серуму
 • • Натријум у серуму
 • • Калијум у серуму
 • • Хлориди у серуму
 • • Калцијум у серуму
 • • Неоргански фосфати у серуму
 • • Магнезијум у серуму
 • • Холестерол (укупан) у серуму
 • • HDL – холестерол у серуму
 • • Триглицериди у серуму

 

Анализе хемостазе

 • • Протромбинско време (PT)
 • • Активисано парцијално тромбопластинско време (aPTT)
 • • Д-димер
 • • Фибриноген
 • • Време крварења

 

 

Анализе у урину

 • • Физичко-хемијски преглед урина
 • • Седимент урина
 • • Глукоза у урину
 • • Протеини у урину
 • • Кетонска тела (ацетон) у урину
 • • Уробилиноген у урину
 • • Билирубин у урину

 

Анализе фецеса (столице)

Хемоглобин (крв) у столици – Тест на окултно крварење