О нама

Дом здравља Стари град некад и сад

Централна амбуланта код „Лондона“ у Београду, основана 1923. године. Била је прва установа за пружање здравствене заштите становништву Београда и представљала је претечу дома здравља. У њој су се обављани лекарски прегледи али се и пружала помоћ на нивоу болничара и лекарских помоћника.

Правилником о раду домова здравља из 1930. године дефинисана је улога и надлежност ове установе са обавезним следећим одељењима:
Диспанзер за матере и децу, Школска поликлиника, Бактериолошко-епидениолошко и хемијско одељење, Диспанзер за туберкулозу и Хигијенска служба. Мажестик–зубна поликлиника основана још 1944. као Војна зубна амбуланта на месту познате приватне зубне клинике “Др Шнур“ из 1926.

 

01. јула 1948. године, пре 60 година, формирана Поликлиника и Здравствени центар Народног одбора Првог рејона, па се за тај датум практично везује оснивање Дома здравља “ Стари град“. Установа се налазила у згради Београдског бродарског друштва, на углу Капетан Мишине и Јевремове улице.
У приземном делу зграде се налазило пријемно одељење, интернистичка служба и гинеколошка амбуланта, на првом спрату су се налазиле амбуланта за очне и ушне болести, лабораторија и рентген. Године 1959. дошло је до укидања приватне лекарске праксе па је на територији општине Стари град формирано 7 секторских амбуланти и то по месним заједницама.То су биле амбуланте у улици Солунској, ЂуреЂаковић, Цетињској, Косте Стојановић, Кондиној, Топличином венцу и Риге од Фере.

 

Дом здравља Стари град, са седиштему улици Симиној број 23-27, регистрован је као установа у Окружном привредном суду у Београду 28.децембра1965.године са делокругом и задацима за куративно- превентивну здравствену заштиту деце предшколског и школског узраста, осигураника и осталих грађана. У Дому постоје врло развијене Службе за здравствену заштиту деце, жена, одраслих, дијагностика (лабораторија, рентген одељење,ултразвучна дијагностика),поливалентна патронажа, специјалистичке службе (интерна медицина, психијатрија, физикална, офталмологија, оториноларингологија чак и хирургија) и стоматологија.