Одсек за праћење развоја деце

Друга јединица је Одсек за праћење развоја деце, који је саставни део превентивног програма дчијег диспанзера. У Одсеку раде три здравствена сарадника:

1. Дипл дефектолог Данијела Марјановић – соматопед

2. Дипл дефектолог Мирјана Јовановић Перишић – логопед

3. Дипл дефектолог Славица Денић - логопед

 

Уторком у Одсеку за праћење развоја деце ради психолог Бојана Граховац и прегледи се заказују на одељењу неуропсихијатрије
тел : 011 32 15 692

 

Циљеви рада здравствених сарадника у одсеку су:
1.Благовремено откривање деце са факторима ризика по развој
2.Интезивна контрола и праћење раста и развоја те деце
3.Обезбеђење стимулативног третмана
Прегледи се заказују на тел: 32 15-692

 

Одсек ради радним даном од 07:00-20:00