Право на туђу негу и помоћ

Документација за новчани додатак за туђу негу и помоћ

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије,коме је због повреде или болести неопходна помоћ и нега а не могу да се самостално облаче,крећу по кући и који су на дијализи најмање 3 пута недељно.

У случајевима када инвалидска комисија процени да здравствено стање може се побољшати,заказује се контролни преглед.

 

Документација за новчани додатак за туђу негу и помоћ:

-медицинска документација од лекара специјалисте о постојању потребе за помоћи и негом другог лица

-фотокопија личне карте назив и адреса установе социјалне заштите за смештај старих лица,ако је подносилац захтева смештен у такву установу.

-здравствена књижица

-образац-захтев за признавање права на новчану накнаду за негу и помоћ другог лица (образац се може добити у филијали Фонда ПИО).

 

Захтев за новчану накнаду подноси се надлежној филијали пензијско-инвалидке заштите.