Социјална медицина

Налази се на VII спрату
Телефон: 011/32 15 629


Др Весна Борозан
спец. соц. медицине

 

Данијела Велимировић
стоматолошка сестра

 

Формирање базе података релевантних за спроводјење свих области здравствене заштите на нивоу локалне заједнице; праћење кретања хроничних незаразних болести ради њиховог раног откривања и спречавања; учешће у организацији унутрашњег надзора над стручним радом и израда елабората; израда здравствено-статистичких извештаја и праћење, координација и анализа спроводјења квалитета здравствене заштите у Дому здравља.

Анализа структуре и функционисања здравствене установе примарне здравствене заштите, израда плана/ извршења плана рада, ...