Психијатрија и ментално здравље

ТИМ:

Др Катарина Контић

специјалиста психијатрије

Начелник Специјалистичке службе

Др Бојана Граховац

доктор наука - психолошке науке

 

Јасмина Бандовић

медицинска сестра

 

Налази се на III спрату
Телефон: 011/32 15 655

Радно време
Понедељак - петак
07:00-20:00 часова

Пауза
Пре подне од 10:00-10:30 часова

После подне од 16:00-16:30 часова

 

Методологија рада,према савременим принципима струке, подразумева тимски рад у коме учествују,поред лекара специјалисте и здравствени сарадници -психолог.

Специјалистички прегледи/дијагностика одвијају се уз спровођење адекватног амбулантног третмана.
Здравствено васпитни рад се спроводи као групни и индивидуални.

Психолог:
Психолошка експлорација личности из диференцијално дијагностичких и терапијских разлога.
Ућешће у тимско дијагностичкој обради.
Учешће у раду Комисије за процену степена ометености деце у психофизичком развоју.
Индивидуална и групна психотерапија у различитим психотерапијским модалитетима.
Саветовање.
Здравствено-васпитни рад.
Рад у развојном саветовалишту
Едукативни рад у школи родитељства

 

Радно време психолога:

понедељак, уторак - после подне

среда, четвртак, петак - пре подне