Актуелности

НОВО ПРИЗНАЊЕ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА

 

Служба лабораторијске дијагностике Дома здравља Стари град континуирано добија сертификате за квалитет рада од 2015 године. Сертификат се добија на крају календарске године и представља потврду међународне контроле квалитета рада.

Стручан кадар уз савремену дијагностичку опрему и сталну унутрашњу и спољашњу контролу квалитета рада уз примену свих принципа добре лабораторијске праксе обезбеђује корисницима нашихуслуга тачну и брзу лабораторијску дијагностику.

Од 2013. године Служба лабораторијске дијагностике је акредитована од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије са максималним бројем поена.

2022. и 2023. године су обављене редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. Приказан план унапређења квалитета у Служби лабораторијске дијагностике у потпуности је испуњен.

Служба лабораторијске дијагностике је у сарадњи са Фармацеутским факултетом и Високом здравственом школом укључена у менторски рад што омогућава млађим колегама да се образују и стекну нова знања из лабораторијске праксе.

Захваљујемо се целом колективу лабораторијске дијагностике на марљивом и професионалном раду, нашем менаџменту на подршци и ангажованости и наравно нашим пацијентима који безрезервно верују у оно што радимо.

Трудићемо се да одржимо квалитет рада, да пратимо унапређење дијагностичке опреме, дијагностичких процедура и радимо на стручном усавршавању наших запослених.